واحد اداریآقای توسلی

مدیر

خانم کشاورزیان

کارشناس اداری

خانم غفارنژاد

مسئول دفتر

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت زرین کشتزار ایرانیان محفوظ می باشد .