واحد مهندسین مشاورآقای منصوری

مدیر فنی

آقای توسلی

مدیر

آقای روح بخش

نظارت عالیه

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت زرین کشتزار ایرانیان محفوظ می باشد .