پروژه های برتر توسعه جنگل و فضای سبز

 

این پروژه ها در قالب احداث جنگل های دست کاشت شهری و توسعه کمربند سبز از اصلی ترین تخصص های این مجموعه با بیش از یک دهه سابقه و 14 پروژه بیش از 640/655 نهال در سطح 2561 هکتار در شهرهای تهران و مشهد احداث نموده است.

 

• جدول پروژه های توسعه واحداث جنگل و مشخصات آن

ردیف نوع پرژه موضوع قرارداد نام کارفرما شماره قرارداد مدت قرارداد (ماه) مساحت بولتن
1 جنگلکاری تلو 2 سازمان بوستانها 13440469 9 ماه 150 هکتار  
2 جنگلکاری شمال غرب کوهسار طبیعت سبز سهند        
5 نگهداری فضای سبز عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهسار شهرداری منطقه 5 تهران - 12 1200هکتار دانلود
6 نگهداری فضای سبز حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه3 منطقه 21 تهران شهرداری منطقه 21 تهران 521/2163 12 -  
7 جنگلکاری توسعه و نگهداری استحکامات سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران 11708757 12 - دانلود
8 جنگلکاری جنگلکاری و نگهداری پروژه فاز2 حصارک کن سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران 11298166 9 140هکتار دانلود
9 جنگلکاری توسعه، نگهداری و دوره تضمین جنگلکاری جماران (فاز2) سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران 9188375 4 1هکتار دانلود
10 جنگلکاری توسعه، احداث و نگهداری جنگلکاری تلو سازمان پارکها و فضای سبز تهران 7234388 8 200 هکتار  
11 جنگلکاری توسعه، احداث و دوره تضمین و نگهداری جنگلکاری در اراضی شهر آفتاب سازمان پارکها و فضای سبز تهران 7340438 8 150 هکتار  
12 جنگلکاری توسعه و نگهداری جنگلکاری لتیان سازمان پارکها و فضای سبز تهران 8716416 10 70هکتار دانلود
13 جنگلکاری توسعه، احداث و نگهداری جنگلکاری تلو سازمان پارکها و فضای سبز تهران 7234388 7 150هکتار  
14 جنگلکاری توسعه، احداث و نگهداری جنگلکاری در اراضی ارتفاعات شمال منطقه 5 (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) سازمان پارکها و فضای سبز تهران 5324808 6 300 هکتار  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت زرین کشتزار ایرانیان محفوظ می باشد .