پروژه های برتر آبرسانی و آبیاری

 

احداث و توسعه شبکه های آبرسانی وآبیاری در قالب پروژه های آبیاری تحت فشار، کانال آبرسانی، لوله گذاری و توسعه شبکه از تخصص های این مجموعه محصوب می گردد اجرای 3 پروژه مستقیم آبرسانی و 8 پروژه توسعه شبکه آبرسانی طرح های احداث فضای سبز از تجارب موفق این مجموعه می باشد.

 

 • جدول پروژه های آبرسانی (3 مورد) و مشخصات آن

ردیف نوع پرژه موضوع قرارداد نام کارفرما شماره قرارداد مدت قرارداد (ماه) مساحت
1 آبرسانی عملیات آبرسانی جنگلکاری اراضی شمال غرب سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران استعلامی 2 -
2 آبرسانی آبرسانی و آبیاری خیابان های 17 شهریور و شوش سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران 9020116 6 1700متر
3 آبرسانی آبرسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات - - - -

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت زرین کشتزار ایرانیان محفوظ می باشد .