پروژه های برتر گلخانه

 

ردیف نوع پرژه موضوع قرارداد نام کارفرما شماره قرارداد مدت قرارداد (ماه) مساحت
1 گلخانه احداث اولین نمایشگاه دایمی گل و گیاه شرق کشور - - - 12000 mm
2 گلخانه تجهیز و تولید محصول گلخانه هیدروپونیک مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی - - - 2000 mm
3 گلخانه تجهیز و راه اندازی گلخانه تحقیقاتی-آموزشی دانشگاه آزاد واحد مشهد - - - -1000 mm
4 گلخانه تکمیل و احداث ساختمان خدمات شهریطراحی و احداث گلخانه تحقیقاتی-آموزشی مرکز رشد جهاد کشاورزی-دکتر گزانچیان - - - -
5 گلخانه تکمیل گلخانه تحقیقاتی-آموزشی گلبهار -دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 615/681/925/2347/18042 2 -

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت زرین کشتزار ایرانیان محفوظ می باشد .