تولید و بازرگانی

 

نهالستان و تولیدات

شناسایی، کشت و تولید گونه های مقاوم فضای سبز و ویژهء جنگل

مدیر: مهندس جاوید، کارشناس کشاورزی

کودهای تخصصی کشاورزی

تولید و بازرگانی کودهای تخصصی کشاورزی

مدیر: مهندس رشمئی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی و تغذیه گیاهی

3. گیاهپزشکی و تغذیه گیاهی

ارائه مشاوره و خدمات اجرایی مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه گیاهی

مدیر: دکتر اردکانی ، دکترای حشره شناسی

گیاهان دارویی

تحقیق، بررسی و معرفی کاربرد گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی خاص

مدیر: دکتر عبادی، دکترای فیزیولوژی گیاهان دارویی و معطر

 

 

پیمانکاری

 

توسعه جنگل و کمربند سبز

طراحی و مدیریت جنگلکاری های سازگار با اقلیم و اکولوژیکی ایران

مدیر: مهندس خلقی، کارشناس باغبانی

مشاور: دکتر خسروپور، متخصص اکولوژی جنگل

فضای سبز شهری ومجموعه های گردشگری

طراحی و مدیریت پروژه های فضای سبز و مجموعه های گردشگری

مدیر: مهندس منصوری، کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهان زینتی

آبرسانی و سازه های آبی

طراحی و مدیریت اجرای سیستم ها و سازه های آبرسانی

مدیر: مهندس خسروی، کارشناس ارشد سازه های آبی

 

ساختمان و ابنیه شهری

محاسبه، برنامه ریزی و مدیریت پروژه های ساختمانی

مدیر: مهندس شجاعی، کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیک

 

مشاوره

 

کارشناس رسمی دادگستری

مشاوره، ارزیابی و قیمت گذاری اراضی، محصول و خسارت در امور کشاورزی

مدیر: مهندس منصوری، کارشناس ارشد کشاورزی

مهندسین مشاور

مشاوره طرحهای مطالعاتی آب/ کشاورزی/ منابع طبیعی/محیط زیست

مدیر:دکتر توسلی،دکترای مهندسی آب

خدمات تخصصی و پشتیبانی امور گلخانه ای

مشاوره، طراحی، نظارت و احداث سازه های مدرن گلخانه ای/ گیاه پرشکی و تغذیه گیاهی

مدیر: مهندس شاندیزی، کارشناس رتبه 3 نظام مهندسی/مشاور: مهندس براتی

نرم افزار و فن آوری اطلاعات

طراحی سایت و تحقیق، بررسی و طراحی نرم افزارهای مرتبط با نیاز مجموعه

مدیر: مهندس تقدیری فر، کارشناس نرم افزار

طرح های اقتصادی

مشاوره ی سرمایه گذاری و تدوین طرح های توجیهی _ اقتصادی کشاورزی

مدیر: مهندس سیدی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

نقشه برداری و GIS

جمع آوری داده ها، مکان یابی، تجزیه، تحلیل و نمایش اطلاعات

مدیر: مهندس رستمی، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت زرین کشتزار ایرانیان محفوظ می باشد .